Často kladené otázky - Ochrana údajov

Ako zabezpečíte dodržiavanie GDPR?

Podľa nariadenia GDPR nesmie kamerový dohľad pokrývať verejné priestory. Monitorovacia oblasť musí byť tiež jasne označená. Pri nastavení funkcie PROGUARD budú verejné priestory zatemnené.

Zabezpečujeme kompatibilné označenia pre oblasť videodohľadu pomocou veľkých stavebných bezpečnostných bannerov a značiek v súlade s GDPR, ktoré majú aj odstrašujúci účinok.

Kto má prístup k záznamom?

Videomateriál je uložený v zašifrovanej podobe v kamere na mieste a v prípade poplachu sa prenáša do nášho riadiaceho centra. Iba tam majú naši vyškolení pracovníci kontrolného centra prístup k snímkam.

Sú fotografie/videozáznamy uložené pre prípad nehody, a ak áno, v akej kvalite?

Záznam z kamery poskytuje užitočnú dokumentáciu nielen v prípade policajného vyšetrovania. Úložisko je redundantne uložené v zariadení a tiež v centre alarmu v štandardnej minimálnej kvalite full HD.

Doba uchovávania je v súlade so zákonom. Radi sa však prispôsobíme vašim individuálnym želaniam.

Dopyt