PROGUARD Solar

ENERGETICKY ÚSPORNÁ VERZIA PROGUARD Compact

PROGUARD Solar je energeticky sebestačné riešenie pre odľahlé oblasti bez elektrickej energie. Systém je hybridne napájaný pomocou solárnych článkov a malých veterných turbín, ktoré dobíjajú záložné batérie.

Podobne ako PROGUARD Compact, aj PROGUARD Solar je riešením na zabezpečenie menších a stredne veľkých členitých priestorov s dôrazom na úsporu nákladov bez straty kvality.

Systém PROGUARD Solar s výškou 3,5 m sa vyznačuje kompaktným dizajnom a modulárnou štruktúrou, ktorá umožňuje účinnú ochranu stredne veľkých alebo dokonca niekoľkých menších členitých oblastí oddelených prekážkami a terénnymi nerovnosťami, a to všetko bez dostupnosti elektrickej energie.

Systém sa dá rýchlo a jednoducho rozobrať a v priebehu niekoľkých minút použiť v akomkoľvek prostredí. Zorné uhly kamier 100 – 360° poskytujú dokonalé videnie a inteligentnú analýzu obrazu s dosahom až 50 metrov.

PROGUARD Solar obsahuje 1x ultra citlivú 5Mpx kameru, IP reproduktor, 2x výstražné LED svetlá, 1x modrý výstražný maják. Okrem toho PRO GUARD Solar umožňuje modulárne pripojenie až štyroch ďalších kamier alebo ďalších solárnych veží v jednej jednotke.

 

RIEŠENIA NA MONITOROVANIE NAPÁJANIA

Reakčný reťazec

NEPRETRŽITÉ MONITOROVANIE, OKAMŽITÉ ODSTRAŠENIE A ÚČINNÝ ZÁSAH

  1. Mimoriadne citlivé kamery v kombinácii s infračervenými senzormi zabezpečujú ostrú viditeľnosť vo dne aj v noci.
  2. Detekcia pohybu a alarm spustený inteligentnou analýzou videa, okamžitý prenos obrazu do centra poplachu a rozsvietenie viditeľného svetla a modrých majákov.
  3. Priame oslovenie páchateľa pomocou aktívneho reproduktora s výkonom 120 dB.
  4. Okamžitý výjazd zásahovej jednotky a oznámenie udalosti príslušnej policajnej stanici. Všetky záznamy sa archivujú kvôli dôkazom!

Príklady detekcie

Reakčný čas

Zatiaľ čo reakcia na policajný poplach pri tradičných poplachových systémoch PCO môže trvať až 25 minút, monitorovacie centrum PROGUARD reaguje na spoľahlivé video v reálnom čase, aby zabezpečilo rýchlu reakciu zásahovej jednotky alebo polície, ktorá je na diaľku informovaná o aktuálnej polohe páchateľa.

V 99 % prípadov však stačí, aby operátor prehovoril do deja, aby bolo páchateľovi jasné, že je prezradený a stále nahrávaný, a je čas všetkého nechať a „upokojiť sa“.

EKOLOGICKÁ VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE POMOCOU FOTOVOLTAIKY A VETERNEJ ENERGIE

  • Systém poháňaný hybridne solárnym panelom a veternou turbínou dodáva energiu mimo siete celé mesiace – bez akéhokoľvek zásahu používateľa.
  • Vďaka bezhlučnému a ekologickému procesu výroby energie sa systém môže používať aj v prírodných rezerváciách a husto obývaných oblastiach.
  • Vďaka integrovaným vysokokapacitným trakčným batériám môže systém fungovať nepretržite od marca do októbra. Počas zimných mesiacov naši technici menia batérie približne raz za dva týždne.

  • Stav záložných batérií, ako aj funkčnosť celého nášho systému sa neustále monitoruje na diaľku. Preto máme vždy prehľad o stave nabitia našich batérií a funkčnosti celého systému, čo dáva našim zákazníkom istotu, že ich priestory sú neustále chránené.

Dopyt